HERMES SARAPUU  Looduse seltsis. 2017.


2017

LOODUSE SELTSIS

MOMENTS IN NATURE                                                                                         Avaleht - Main - h-sarapuu.ee

Meeleolukaid hetki looduse seltsis, pildis ja helis.

Mõistagi kuuluvad siia juurde ka lõhnamaailm, füüsiline tunnetus, aja- ja kooslusmõõde, mille kogemine tuleb ikka hankida vahenduseta. Lõhnadest olgu näiteks eriline lõputalve üliõrn, rohkem lõhnaaimus tulevast kevadest, sügisene või kevadine vana heina lõhn, mai alguse nõgese lõhn, tärkava roheluse õrn lõhn, mõrkjas kasemetsalõhn poole suveni, eriline raba lõhn, mille põhilist tekitajat ma seni ei teagi, ülimeeldiv raba lõhn segunenuna nõmme lõhnaga, mis kandub edasi kuumale päevale järgneval hilisõhtul jahenenud kerge tuulega. Aga ka lõhnatus, mida saab kogeda meie ainsatel lõhnavabadel teedel - kruusateedel liikudes. Samavõrd keeruline kui on leida meeldiv loodushäälekeskkond on ka leida inimmürast kostmatu paik. Järjest vähemaks jääb otsitavaid kohti ja ajavahemikke, mis poleks risustatud inimtekkelise müraga ega ära laastatud. Kohti otsides tuli peaaegu kõik reisimarsruudid ja planeeritud peatuspaigad käigu pealt ümber valida, kuna vahepeal, aastaga olid ennem teada head kohad metsadest laastatud ja laastatud paigad peletasid eemale. See tähendas mulle aja- ja leiukadusid, mida üritasin täita niiöelda hädavalikukohtadega. Pärast intensiivsemat hiljutist metsalaastamist oli laulurästaid ja hoburästast vähem kuulda ka allesjäänud kõrvalolevates metsades. Sellest tulenevalt jäid nii mõnedki ootuspärased metsalinnud leidmata ja ka möödunudaastased helilõigud meeleolupiltide juurde lisamata.

TALV-KEVAD
KEVAD-SUVI
SÜGIS-TALV

© Hermes Sarapuu, 2018.