ESTONIAN DRAGONFLIES AND DAMSEFLIES.
EESTI KIILE. KIILILISED TALLINNAST JA HARJUMAALT.

List of Estonian dragonflies

Avaleht - Main - h-sarapuu.ee


Emased pigiliidrikud Ischnura elegans f. violacea ja Ischnura elegans f. rufescens ajamas naistejuttu, et kummal on kaunim kostüüm. Aga härrade seas on rohkem menu hoopis vähemärgataval rohekaskollasel vormil infuscans või selle sarnastel. Tallinn, 2012.
 

Minu leitud kiile. Siin avaldatu on minu originaalne algmaterjal. Ühtegi kiili pole kinni võetud ega surmatud. Vaadeldud ja pildistatud on neid nende oma valitud kohtades: kui uurija kasutaks samades kohtades häid püüdmisvõtteid saaks ta kindlasti rikkalikuma liiginimekirja. Mitu siin esitatud liiki on avaldatud esmatäheldused Tallinna piirkonnas, tuginedes allpool märgitud allikaile. Huvitun endiselt muust infost meie vähemarvukate kiilide leviku ja leidude kohta.
 
 


Harilik loigukiil (Sympetrum vulgatum, isane) soojendab end meelsasti käelabal. Üks tavalistest suvelõpukiilidest.
 
 


Palavaga väga vilgas puna-loigukiil Sympetrum sanguineum on meie kõige punasem kiil. Harjumaa, 2010.
Ruddy darter Sympetrum sanguineum is our redest dragonfly. At 2010 it was quite common near Tallinn, both migration and living.
 
 


Isane punaliidrik (Pyrrhosoma nymphula), meie teine punaseimatest kiilidest. Tallinn, 2009.
 
 


Tumekõrsik (Lestes dryas). Harjumaa, 2010.
 


Luhakõrsik (Lestes sponsa). Tallinn, 2009. Tavalisim omasugustest.
Lestes sponsa and 4 followings are numerous around Tallinn.
 


Isane punasilm-liidrik Erythromma najas. Tallinn, 2009. Samuti sagedane.
 
 


Emane ja isane säärikliidrik (Platycnemis pennipes). Tallinn, kevad 2008. Arvukas kohati.
 
 


Säärikliidrikud (Platycnemis pennipes) paarikaupa munemas jõetaime lehele: raske töö teevad ära emased, kandes kaelal püsti olevaid isaseid.
 


Isane sadulliidrik (Coenagrion puella). Tallinn, 2009. Sage kohati.
 
 


Tavalise seenliidriku (Enallagma cyathigerum) rohekaskollane emane. Tallinn, 2009. Sage kohati.
 
 
 


Noor isane pronkskõrsik (Sympecma paedisca). Tallinn, augusti keskel 2007. Kohatav kustahes suurema veekogu läheduses, arvukas pole.


Eakas isane pronkskõrsik (Sympecma paedisca) mai lõpul, täie aktiivsuse värvingus. Tallinn, 2008.
 
 


Isane Coenagrion armatum. Tallinn, 2012.
 
 


Isased Ischnura elegans ja Coenagrion pulchellum. Viimane on sinistest tavalisim. Tallinn, 2009.
Some individiuals of Ischnura elegans with its violacea form is found here.
 


Pigiliidriku punane vorm Ischnura elegans f. rufescens. Tallinn, juuni 2012.


Suure pigiliidriku violetne vorm Ischnura elegans f.violacea. Tallinn, 2009.
 


Põhjaliidrik (Coenagrion johanssoni,emane) on meie teiseks väikseim kiil. Vähemlevinud. Tallinna lähedal, 2009.
I found a population of Coenagrion johanssoni only one site from near Tallinn.


Isane põhjaliidrik (Coenagrion johanssoni) siinsest värskeltleitud elujõulisest väikesest asurkonnast. Tallinn, 2009.
 
 


Emane Sympetrum striolatum. Harjumaal ja Loode-Eestis kohati rohkem levinud.
Common darter Sympetrum striolatum may be more numerous in coastal locations but is impossible distinguish at distance from overall common vulgatum.
 
 


Isane must-loigukiil Sympetrum danae värvub suve lõpuks süsimustaks. Üks meie tavalisemaid suve teise poole väikesi kiile.


Noorepoolse isase Sympetrum danae värving.
 
 


Isane hännak-rabakiil (Leucorrhinia caudalis). Liigi põhjapoolseimad fikseeritud elupaigad Eestis. Ei ela rabades vaid hoopis tiikides-järvekestes.
Leucorrhinia caudalis is in some year relatively numerous in its certain site in Tallinn.


Noor isane hännak-rabakiil (Leucorrhinia caudalis) autori käel.


Emane hännak-rabakiil (Leucorrhinia caudalis) istus käele umbes viisteist korda uuesti, püüdes vahepeal kinni autorit tüütama tulnud kaks sääske ja süües need käel ära poole minutiga.


Hännak-rabakiili haruldaseks peetud vormid Leucorrhinia caudalis f. ornata Brittinger emased.
Leucorrhinia caudalis f. ornata `s  are presumably 1/6...1/4 females, at least in my observing sites. Tallinn, 2008 - 2009.
 Üleval autori käel valgelaup-rabakiilipreili (Leucorrhinia albifrons) kohvipruunide tiibadega vorm, all isane. Rabades levinud, mujal kohati. 2007.
Leucorrhinia albifrons and its brown-winged form is also found around different ponds.
 


Valgete tagakehajätketega noor emane väike-rabakiil või valgelaup-rabakiil(Leucorrhinia dubia, albifrons ?). Tallinn, 2009.
Young Leucorrhinia dubia, albifrons (?) with white appendixes.


 
 
 


Noored suur-rabakiilid (Leucorrhinia pectoralis), emane ja isane.
Leucorrhinia pectoralis is also not rare around Tallinn.


Täisealine isane suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis). Harjumaa, 2008.
 
 


Punakal rabakiilil (Leucorrhinia rubicunda) leidub kuldpruunide tiibadega vorme. Tavaline liik kevadsuvel. Tallinn, 2009.
Leucorrhinia rubicunda is one of earliest and common dragonfly at middle may here.
 


Punakal rabakiilil (Leucorrhinia rubicunda) muutuvad punakaks kõik isased ja väga harva mõni emane. Tallinn, 2012.
Leucorrhinia rubicunda`s red females are rare.
 


Väike-rabakiili (Leucorrhinia dubia) punast emast leidsin ühel korral. Tavaliselt on nad üleni kahvatukollaste laikudega. Liik on rabades tavaline.
Females of Leucorrhinia dubia with reddish spots seems uncommon (1 found) while spots of females of this species has almost always (my opinion) pure yellow or yellow-grey hue.
 


Noor triip-vesikiil (Libellula fulva) on lõunamaiselt kaunivärviline, tugevasti tumenenud (emased) tiivaotstega isend. Kohati Lõuna-Eestis, Põhja-Eestisse pole miskipärast levinud. Tartumaa, 2010.
Libellula fulva is also numerous in some sites in Southern Estonia, but near Tallinn it isn`t found.
 
 


Lapik-vesikiili (Libellula depressa) noorpaar. Väikesearvuline, levinud. Tallinn, 2009.
Libellula depressa appears whereever at few individuals, often at pairs.
 


Eakas lapik-vesikiiliproua (Libellula depressa) omandab isasele omase värvingu. Augusti lõpp, Harjumaa, 2008.
 


Pruunide tiivatäpitaguste laikudega emane vesikiili Libellula quadrimaculata f. praenubila pead pööramas ja suurte keskmiste tiivalaikuega praenubila vorm. Üks meie tavalisematest kiilidest. Talinn ja Harjumaa, 2008.
Libellula quadrimaculata f. praenubila was also not rarely encountered. At hot weather it is great wanderer.


Noor kuldkollane isane Libellula quadrimaculata suurenenud vaid keskmiste tiivalaikudega teisend.
 
 


Emane näps-jõgihobu (Onychogomphus forcipatus) ülelendavat putukat vaatamas. Kohati levinud. August, 2009.
 


Kaitsealune rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia) on harvem kohatav. Harjumaa, 2011.
Previous both needs for living clear flowing water.
 


Tavaline harilik jõgihobu (Gomphus vulgatissimus) ei hooli kaitsekategooriatest: kosimas palju suuremat rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia).
 
 
 
 


Üks esimesi kevadel ilmuvaid on harilik hiilgekiil (Cordulia aenea, noor isane). Tavaline kevadsuvel.
Cordulia aenea is one (with L. rubicunda) of earliest same year dragonflies.
 
 


Emane ja isane põhja-hiilgekiil Somatochlora arctica. Raplamaa, 2010. Kohati, rändel sage.
At migration (possibly Finnish) Somatochlora arctica occurs abdundantlty, with warm weather.
 


Noor emane läik-hiilgekiil Somatochlora metallica on suur ja elegantne lagendiku kohal rahulikult tiirutav kuldpruuni tooniga tiibadega kiil. Üldlevinud, keskmise arvukusega.
Somatochlora metallica is most numerous in its genus.


Ilma kollaste täppideta emane läik-hiilgekiil Somatochlora metallica.
Female Somatochlora metallica without yellow spots. Tallinn, 2011.


 
 
 


Metsalagendike kohal armastab eriti tiirutada mitte vähem elegantne kollatähn-hiilgekiil (Somatochlora flavomaculata), mõnel on tiivad värvunud kaunilt kuldseks. Levinud sarnaselt eelmisega.
Kõik selle perekonna liigid tiirutavad kesksuvel sarnaselt samades kohtades, seega on kaugelt nende eristamine raske.


Two females of Som. flavomaculata.
 
 
 


Kuningkiil Anax imperator on kinni püüdnud hariliku vesikiili Libellula quadrimaculata, olles putukate seas tippkiskja. Emane on ülihea maskeeringuga ja peitub kanarbikku. Tallinna ümbruses leide seni pole, lähimad on Raplamaal.
Populations of Emperor dragonfly in closest to Tallinn are in Raplamaa county. This species is not old in Estonia.


 
 
 
 


Pruun tondihobu Aeshna grandis on üks tavalistest suurtest kiilidest, asustades kõikvõimalikke lagendikke suve algusest sügiseni.
Aeshna grandis is one of most common hawkers in Estonia.
 
 


Tondihobu Aeshna isoceles on hiljuti Eestist leitud uus liik. Arvatavasti levimas põhja poole. Rikkalik asurkond (>10 nähtud isendi) Tartumaal, 2010.
Also some years new species in Estonia is Aeshna isoceles. I found a not small (>15) population from Tartumaa county.
 
 


Emane ja isane rohe-tondihobu (Aeshna viridis) väikesest asurkonnast kõrvalises loodusnurgakeses Tallinna külje all, ühtlasi ka liigi esmafikseeritud elupaigast Põhja-Eestis. A. cyaneast eristab kaugvaatluses kogenud vaatleja nad ära eriti heleda tonaalsuse poolest: emase silmad on rohekaskollased, isase omad helesinised. Vastupidiselt levinud väidetele täheldasin aktiivset munemist ja muud tegevust palju just päevaajal. Pildil vanaduspuhkusel, võimalik, et viimane emane septembri alguses aastal 2007 ja samas eas isane aastal 2008. Üldiselt raskesti nähtav ja leitav kiil.
I found a population of Aeshna viridis at small habitat near Tallinn, an endangered species in Estonia.
 
 


Eelmisega sarnaneb üks meie tavalisemaid metsa-tondihobu (Aeshna cyanea). Üks tavalistest suurtest kiilidest. Harjumaa, august 2009.
Aeshna cyanea - similar with previous but common in forests.
 
 


Aeshna juncea on kosinud Aeshna cyanea`t. Pikemat suhet takistas saatuslik heinaleht haaratsi vahel. September, 2009.
 
 


Saaremaa tondihobu Aeshna (serrata) osiliensis Harjumaal, 2011. Vähearvukas, kohatise levikuga.
Aeshna (serrata) osiliensis is rarely found in certain sites here.
 


Väike tondihobu (Brachytron pratense, isane ja emane) on suurim kevadistest kiilidest. Levinud kiil Tallinna ümbruses, on maias teiste kiilide peale. Tallinn, 2009.


Brachytron püüdis kinni tema lähedal lehel istunud hännak-rabakiili, hüpates talle lennult peale ja süües sealsamas ka ära.
 
 


Sügis-tondihobu (Aeshna mixta, emane ja isane). Vähearvukas, aga levinud. Sarnaneb nii välimuselt kui lennukommetelt Somatochloradele.
Aeshna mixta is not numerous but is widely encountered species here.
 
 


Isane soo-tondihobu (Aeshna juncea) vasakul ja seni ebaselge liigi emane (arvatavasti soo-th., laikude sinine värv tekitab küsimusi) peatuspuul end soojendamas jaheda septembriõhtu (2007) päikesepaistel. Liik on samuti üks tavalistest suurtest kiilidest. Sarnane hetk samast (vaid teine puu) oktoobri algusest 2008:
Aeshna juncea is third most numerous hawker near Tallinn.
 Sarnane ebaselge siniselaiguline tondihobu teisest leiukohast. Tallinn, august 2009.
Unclear species of Aeshna. Seems blue juncea.
 


Soo-tondihobu (Aeshna juncea) tavaliselt kohatavas värvingus. Oktoobri algus, 2008.
 Isane raba-tondihobu (Aeshna subarctica elisabethae) silmi pesemas ja emane soojendamas. Rabaliik, mujal harva. August 2009 ja oktoober 2008.
 


Vastkoorunud kakslaik-kiil (Epitheca bimaculata). Vastsed ronivad veepiirist isegi 7 meetri kaugusele (ka Cordulia aenea), mis nõuab veekogu kaldal liikumisel ettevaatlikkust. Antud leid tingib vajaduse muuta kiili Euroopa levikukaarti. 2008. Rände tõttu väheselt kohatav pea kõikjal Eestis.
Epitheca bimaculata from stationar population in Tallinn. I found 1 population and several possible migrators on lakes and elsewhere in Harjumaa (2011).


Noor emane kakslaik-kiil (Epitheca bimaculata). Välimuselt sarnane vesikiiliga, kuid vanade isendite rohekad silmad viitavad sugulusele hiilgekiilidele.


Matuurne kakslaik-kiil, arvatavasti kaugemalt rännanud. Tallinn, 2011.
Mature male Epitheca bimaculata. Tallinn, 2011.
 

Minu Tallinnas ja lähiümbruses (20 km) 2007 - 2010 leitud kiilide nimekiri (vananenud). Parimad andmed Tallinnast 2012. a. seisuga väljastan tellijale raha eest.
My spotted dragonflies and damseflies in Tallinn and neighbourhood (20 km) in 2007 - 2010 (obsolete). Newest 2012 and best data I give with trade.
 
Liik*
Species
Leiukohti** 
Locations
Isendeid***
All individuals
2007 - 2008
Esmavaatlus
First observation
2008
Isendeid
Individuals
2009
isendeid
Individuals
2010
Calopteryx splendens 3 15
x x
Calopteryx virgo 3 20
x x
Lestes dryas 1 x
>5 20
Lestes sponsa 5 x
>20 x
Coenagrion armatum 1 1 27.05 - -
Coenagrion puella >3 >30 29.05 >30 x
Coenagrion pulchellum >3 >30 21.05 >30 x
Coenagrion hastulatum 2 >20 21.05 >15 x
Coenagrion johanssoni 1 >20 5.06 >10 -
Ischnura elegans
Ischnura elegans f.violacea

1

2
26.05
2

3
Enallagma cyathigerum >3 >3 23.05 >20 x
Pyrrhosoma nymphula 2 >40 20.05 6 x
Sympecma paedisca 7 >40 1.04 6 x
Platycnemis pennipes 2 15
>30 x
Erythromma najas 3 >20
15 x
Brachytron pratense 5 12 12.05 6 x
Aeshna juncea 3 >30
>15 x
Aeshna grandis x >70 3.06 >30 x
Aeshna cyanea x >50
>10 x
Aeshna mixta 7 15
4 6?
Aeshna viridis  1 20
1? 4
Aeshna subarctica 1 3 4.10 1 -
Gomphus vulgatissimus 3 >5 26.05 >10 x
Onychogomphus forcipatus 3 - 6.08.2009 1 1
Ophiogomphus cecilia 1Cordulia aenea x >70 9.05 >30 x
Epitheca bimaculata 4 >30 21.05 - 5
Somatochlora flavomaculata 4 40 4.06 >10 x
Somatochlora metallica 3 30
10 x
Somatochlora arctica 2 1 26.06 - 1(2?)
Libellula depressa 4 7 29.05 6 6
Libellula quadrimaculata
Libellula quadrimaculata f. praenubila

2
>100 
7
12.05 >30 
-

4
Orthetrum cancellatum 3 30 1.06 >5 x
Sympetrum danae >6 15
>20 x
Sympetrum flaveolum 3 30 21.06 >5 x
Sympetrum vulgatum x x
>20 x
Sympetrum striolatum 2 2
? -
Sympetrum sanguineum 6 10 22.08 6 >15!
Leucorrhinia albifrons 3 40
4 x
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia caudalis f. ornata
4
3
30
3


1
>20! 
4
Leucorrhinia dubia 4 10 28.05 15 x
Leucorrhinia pectoralis 4 30
7 x
Leucorrhinia rubicunda 6 >50 8.05 >20 6!

*   Ülejäänud leitud, aga määramata liigid puuduvad siit nimekirjast. Küsimärgiga on tõenäolised kandidaadid kaugvaatlustega või raskesti määratavad. Raskesti määratavad haruldased hübriidid, alamliigid või vormid pole eristatud.
**  Ilmselt sama väiksema veekogu mõjusfääris olevad on loetud samaks leiukohaks.
*** Ligikaudne nähtud isendite arv kõigis elupaikades.
x  Vaadeldud loendamata. Observed but not counted.
Nimekiri täieneb vastavalt vaatluste tulemustele.

Kasutatud allikad:
References:
Mati Martin, Jaan Luig, Janika Ruusmaa, Mikk Heidermaa, Eesti putukate levikuatlas. Kiililised - Odonata. Eesti Loodusfoto - Tartu, 2008.
Janika Ruusmaa, Jaan Luig, Eesti Loodus 11/2003 ja Eesti Loodus 2/2005,
Vikipeedia Eesti kiilide nimestik.
www.korento.net (Sami Karjalainen)
www.sudenkorento.fi
jm.


Veel on vabu kohti: harilik sinikiil (Orthetrum cancellatum). Kohati sage. Muhumaa, 2002.
Orthetrum cancellatum is distributed usually in coastal sites with shallow water, sometimes also near lakes.
 

©  Hermes Sarapuu.