TUNDMATUD TAEVANÄHTUSED
UNKNOWN LIGHT SPOTTINGS

Avaleht - Main - h-sarapuu.ee


Kosmiline tundmatu lendav objekt Suures Vankris.

Jahtides perseiide 12. augusti öösel 2012 jäi fotodele hoopis see objekt. Võrreldes tavaliste satelliitide ja lennukitega liikus ta väga aeglaselt, ilmus seeriast kahele kaadrile ja nihkus särituste ajal edasi väga vähe. Teisel kaadril oli objekti heledus palju nõrgem, varasematel ja hilisematel kaadritel objekt puudus. Seni on selgusetu, kas on tegu kaugel orbiidil satelliidiga (väidetud on GPS-satelliiti) või mingi muu kosmilise lendkehaga.

Ülemine pilt on algsuuruses kahe kaadri liitpilt objekti liikumisest. Keskmisel pildil on väljalõike asukoht Suures Vankris koos objektiga, alumisel pildil on võrdluseks satelliidi jälg samal nurkkõrgusel 15 sekundisel säritusel.


Objekti jälg särituse aegadel: 1: 00.24.44, 2: 00.25.33. Särituste kestus oli 15 sekundit.
A new star in the sky? An unidentified flying object in space, captured in two 15 sec. exposures. 1: 00.24.44, 2: 00.25.33. Below overview and first 15 sec. exposure of satellite on close orbit.
Tundmatu lendav objekt.


Kaader videolõigust, mis tegin tavatust lendavast objektist 23.12.2012 kell18.00. Objekt omab küsitavusi kõigiks mulle tuntud objektideks pidamisel (lennuk, satelliit).
Kaugel lennanud helkiv objekt. Oli nähtav minuti jagu, kadus vaateväljast eemaldudes metsa taha. Kindlalt ühekski mulle teada olevaks objektiks, näiteks satelliidiks ma seda pidada ei saa. Raplamaa, 26. mail enne keskööd. Mõlemad kaadrid videolõikudest.


Sarnane liikuv objekt samas Kuu lähedalt möödumas. Samuti ebakindel pidada satelliidiks. 27. mai peale keskööd.

 
Kui leidsite veebilehe millegi oluliselt meeldiva, huvitava või kasuliku allikana, siis Teiepoolne tagasiside mulle meeldiva, huvitava või (vastavalt) kasulikuna on oodatud!

© Fotod ja tekst: Hermes Sarapuu.